English | Русский | ไทย

Krabi International
Montessori Academy

ติดตามบน Facebook and Vkontakte

ศูนย์การเรียนรู้ของเรา

School3 F5344c9d8de3ebdc23ff56dc6256732eกระบี่ อินเตอร์เนชั่นแนลมอนเตสซอรี่ ถูกจัดตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2555 เพื่อต้อนรับเด็กๆ จากชาติต่างๆ สู่จังหวัดกระบี่ ประเทศไทย เราดำเนินงานภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยมาเรีย มอนเตสซอรี่ และเราได้พยายามอย่างหนักที่จะรักษามาตรฐานอันดีงามที่กำหนดไว้โดย สมาคมมอนเตสซอรี่นานาชาติปัจจุบันเรามีชั้นเรียน 2 ห้อง คือ ห้องสำหรับเด็กอายุ 3-6 ขวบ และห้องสำหรับเด็กเริ่มหัดเดิน (1-3 ขวบ) เรายังมีแผนที่จะเปิดรับนักเรียนในชั้นประถมศึกษา (6-12 ขวบ) ในอนาคตเนื่องจากชุมชนของเราเริ่มเติบโตขึ้น 

ในด้านของสภาพแวดล้อม เราได้จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับเด็กอายุ 1-6 ขวบ  อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ที่เราใช้นั้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีขนาดเหมาะสมกับเด็ก วัสดุการเรียนการสอนล้วนมีคุณภาพสูงสุด 

ภาษาหลักที่ใช้ในโรงเรียนคือภาษาอังกฤษ  นอกจากนั้นเรามีครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ทั้งชาวไทย และ ชาวรัสเซีย ที่สามารถให้ความช่วยเหลือในด้านการแปล เสริมความเข้าใจ ในกรณีที่เด็กไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่

โภชนาการ อาหารการกินที่เหมาะสมถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดสำหรับพัฒนาการของเด็ก เราจัดให้เด็กได้ทานเฉพาะอาหารมีประโยชน์ สะอาด สด และมีคุณค่าตลอดทั้งวัน อาหารกลางวันที่เราทำเองจะใช้ส่วนผสมที่สดและมาจากธรรมชาติ 

สภาพแวดล้อมรอบห้องเรียน เราจัดให้มีสภาพแวดล้อมอันแสนน่ารักให้นักสำรวจตัวน้อย บนพื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่ปกคลุมไปด้วยสวนหย่อม บ่อปลา ศาลาไทย และของเล่นที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเคลื่อนไหว และสติปัญญา 

นอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมนอกหลักสูตร มากมาย เช่น โยคะ ดนตรี และเต้นรำหลังเลิกเรียน เพื่อให้เด็กได้พัฒนาตัวเองครบทุกๆด้าน