English | Русский | ไทย

Krabi International
Montessori Academy

ติดตามบน Facebook and Vkontakte

ผู้หญิงคนหนึ่งและวิธีการของหล่อน

นานมาแล้วมีผู้หญิงคนหนึง ผู้พลิกวิธีการศึกษาของเด็กแบบเดิมทั้งหมด และ สร้างนวตกรรมการศึกษาใหม่ขึนมาแบบที่ไม่เคยใครทำมาก่อน ผู้หญิงคนนี้คือ  มาเรีย มอนเตสซอรี่ ซึงเกิดในปี 1870 และเป็นผู้หญิงคนแรกในอิตาลีที่ได้รับปริญญาทางด้านการแพทย์ เธอมีความคิดว่า เด็กทุกคนเกิดมาพร้อมกับศักยภาพในตัวเองที่รอการค้นพบและเปิดเผย เธอสรุปวิธีการเลี้ยงดูเด็กแบบของเธอว่า คือการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด เพื่อให้เด็กได้เติบโตเป็นคนที่มีความเก่ง ดี และมีคุณค่าของสังคม


ในช่วงปีแรกๆ

มาเรียเป็นคนที่มีหัวนำสมัยกว่ายุคของตน ในวัยสิบสามปี หล่อนเข้าเรียนโรงเรียนเทคนิคชายล้วน แม้พ่อจะกีดกันแต่แม่ก็สนับสนุน หลังจากเรียนด้านวิศวกรรมมากว่า เจ็ดปี หล่อนได้กลายเป็นหมอในปี 1896 ในเวลานั้นผลงานชิ้นสำคัญของเธอคือ การสังเกตพฤติกรรมของเด็กที่บกพร่อง เช่น พวกดาวน์ซินโดรม หรือ สมาธิสั้น ต่อมาในปี 1907 หล่อนได้หันมาศึกษาพฤติกรรมของเด็กปกติทั่วไป ด้วยการดูแลเด็กในสลัม กว่าห้าสิบคน ในบริเวณชานเมืองของกรุงโรม หล่อนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กในสลัมเหล่านี้ให้กลายเป็นคนมีคุณภาพของสังคมได้ ไม่นาน ผลงานของหล่อนก็โด่งดังไปทั่ว หลายต่อหลายคนพากันมาดูเด็กๆเหล่านี้ด้วยตัวเอง ทั้งคนใกล้และคนไกล จากทั่วโลก ในเวลานั้น ดร.มาเรีย แปลกใจมาที่พวกเขาไม่รู้ถึงศักยภาพที่แท้จริงของเด็กเลยสักคน

ดร.มาเรียยังแนะนำพวกเขาต่อว่า วิธีการเรียนของเธอนั้น เด็กจะได้เรียนรู้ทุกอย่าง โดยที่ไม่รู้ตัวว่ากำลังเรียนอยู่เลย การเรียนรู้ที่จะเริ่มจากจิตใต้สำนึก แล้วส่งผ่านมาที่จิตสำนึก ที่สำคัญการเรียนรู้ทุกอย่างเป็นไปอย่างสนุก และ เต็มไปด้วยความรัก

จากยุโรปไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

การศึกษาแบบมอนเตสซอรี่ถูกแนะนำเข้าสู่อเมริกา โดย อเล็กซานเดอร์ แกรแฮม เบลล์ ,โทมัส เอดิสัน และบุคคลอื่นๆ ดร.มาเรีย มอนเตสซอรี่ ได้ถูกเชิญไปปาฐกถาที่ หอประชุม คาร์นีจี้ ในปี 1915 หลังจากนั้นหล่อนก็ได้รับเชิญให้ไปจัดการสอนให้กับเด็กเล็กในซานฟรานซิสโก้  หนึ่งห้องเรียนภายใต้การสังเกตุการณ์ของคน 21 คน นักเรียนที่เข้าเรียนในชั้นเรียนนี้ต่างเป็นนักเรียนที่ไม่เคยผ่านกระบวนการมอนเตสซอรี่มาก่อนเลย เวลาผ่านไปสี่เดือน ห้องเรียนนี้ได้รับรางวัลเหรียญทอง ซึงมีเพียงแค่สองเหรียญในประเทศเท่านั้น สิ่งนี้ก็ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของการสอนเด็กเล็ก

Montessori2 40fa63188c186fe74f9090ff3631f087

อินเดียกับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ดร.มาเรีย ถูกขับไล่ออกจากอิตาลี เนื่องจากหล่อนมีความคิดนอกรีตกับรัฐบาลต้าน จากนั้นหล่อนก็ได้ไปอาศัยและทำงานที่อินเดีย ช่วงเวลานี้เองที่หล่อนได้สร้างสรรค์ผลงานมากมาย ที่เป็นประโยชน์ในด้านสันติภาพ หล่อนจึงได้รับรางวัลโนเบลถึงสองครั้งด้วยกัน

ทุกวันนี้

เนื่องจากวิธีการศึกษาแบบมอนเตสซอรี่ได้แพร่หลายไปทั่วโลก ทุกคนต่างให้การยอมรับ และสนใจในวิธีการของหล่อน ดร.มาเรีย ได้ให้เทคนิคของหล่อนในการเลี้ยงดูเด็กว่า ให้พัฒนาเด็กจากความต้องการภายในของเด็ก และคำพูดของ มาเรียก็ไม่เคยผิด และ ล้าสมัยเลย  

วิธีการศึกษาแบบมอนเตสซอรี่จะสำเร็จได้ ต้องอาศัย การฝึกฝนบ่อยๆ และอาจใช้เวลานานพอสมควร จำไว้เสมอว่า เราต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ในเวลานาน โดยปราศจากการรบกวน แต่ผลลัพธ์ที่ได้เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง เด็กจะกลายเป็นคนที่เข้าใจตัวเอง ผู้อื่น และสังคม รู้จักกาลเทศะ ทำงาน และ เรียนแบบมีแรงบันดาลใจในตัวเอง มีอิสรภาพทางความคิด และเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบในตัวเอง ที่สำคัญ เป็นคนที่มีความสุข