English | Русский | ไทย

Krabi International
Montessori Academy

ติดตามบน Facebook and Vkontakte

ชั้นเรียนสำหรับเด็กวัย 1-3 ขวบ

โปรแกรมนี้ถูกออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการ และ พัฒนาการตามวัยของเด็ก ตั้งแต่ 12 เดือน ถึง 3 ปี   เรามั่นใจอย่างยิ่ง ว่าภายใต้สิ่งแวดล้อมของเรา เด็กจะได้รับการพัฒนาอย่างดีเลิศ ตามวัยความพร้อมของแต่ละคน ทักษะที่เรามุ่งพัฒนาเด็ก มี 4 ด้าน ได้แก่  ทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน ทักษะด้านภาษา ทักษะการเชื่อมโยงของร่างกายและสมอง รวมถึง ทักษะด้านศิลปะและดนตรี

Montessori toddlerทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน

เนื่องจากเด็กวัยนี้มักแสดงความกะตือรือร้นที่จะทำกิจวัตรประจำวันหลายอย่างด้วยตนเอง   เราจึงคัดสรรกิจกรรมหลากหลายที่มีประโยชน์ และช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก   กิจกรรมเหล่านี้อาจมองดูง่ายสำหรับผู้ใหญ่ แต่เด็กจะรู้สึกภาคภูมิใจมากหากเราปล่อยให้เด็กได้ทำด้วยตัวเอง เช่น การล้างจาน การเช็ดโต๊ะ การเช็ดกระจก การแต่งกาย การเข้าห้องน้ำด้วยตัวเอง

ทักษะด้านภาษา 
วัยนี้เป็นวัยที่เหมาะสมที่สุดในการเรียนรู้ภาษาทุกภาษา เพราะเด็กเพิ่งเริ่มฝึกสื่อสารด้วยการพูด นี่จึงเป็นโอกาสดีที่เด็กจะได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆมากมาย รวมถึง ได้เรียนรู้ประโยค เพื่อแสดงความต้องการและความรู้สึกของตัวเอง อย่างเป็นธรรมชาติ  ภายใต้สิ่งแวดล้อมของเรา เด็กจะเรียนรู้ภาษาทั้งไทย และ อังกฤษ ผ่านบทเพลง หนังสือ สื่อการสอนอื่นๆ รวมทั้งบทสนทนา ทั้งจากเจ้าของภาษา ด้วยสำเนียงที่ถูกต้อง

ทักษะการเชื่อมโยงของร่างกายและสมอง

ภายใต้สิ่งแวดล้อมของเรา เด็กจะสามารถเชื่อมโยงร่างกายและสมองอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านหลายกิจกรรม เช่น การต่อจิ๊กซอว์ การร้อยลูกปัด การจับคู่ การจำแนกสิ่งของตามประเภท ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยพัฒนาการเคลื่อนไหวของลำตัว แขน ขา และ มือ การใช้มือสัมผัสน้ำ ทราย ดินเหนียว หรือ วัสดุอื่นๆที่มีพื้นผิวต่างกัน การดมกลิ่นดอกไม้ อาหาร การแยกขนาดของวัตถุ แยกสี และเสียง ย่ิงเด็กได้สัมผัสกับสิ่งรอบตัวมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเพิ่มความฉลาดให้เด็กมากขึ้นเท่านั้น  ที่สำคัญ  นี่เป็นการเรียนรู้ที่น่าสนุกอย่างย่ิงสำหรับเด็ก เพราะเด็กจะได้เรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆรอบตัว ด้วยตนเอง ไม่ใช่จากหนังสือ หรือ คำบอกเล่าของผู้ใหญ่

ศิลปะและดนตรี

ภายในสิ่งแวดล้อมของเรา เด็กๆจะได้พัฒนาตนเองทั้งด้านศิลปะและดนตรี ผ่านสื่อที่น่าสนใจหลายอย่าง เช่น การตัดกระดาษสี การปะติด การระบายสีด้วยสีชอล์ค และ การวาดรูปด้วยสีน้ำ และ พู่กัน ในด้านดนตรี ในแต่ละวัน เราจะมีกิจกรรมสนุกๆ ที่จะส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้จังหวะ เสียงดนตรี และ เนื้อเพลง ผ่านบทเพลงในซีดี หรือ การร้องเพลงในกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งมีทั้งเพลงไทย และ อังกฤษ ซึ่งจะมีประโยชน์กับเด็กทั้งด้านสมาธิ และ ภาษา