English | Русский | ไทย

Krabi International
Montessori Academy

ติดตามบน Facebook and Vkontakte

ขั้นตอนการรับสมัคร

ผู้ปกครองท่านใดสนใจสมัครเรียนให้บุตรหลาน สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้:

  • กรุณาโทร. 090-8700-905 หรือ ส่งอีเมลมาที่ : krabimontessori@gmail.com เพื่อติดต่อขอรายละเอียดกับคุณครู และนัดหมายวันเวลาในการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ของเรา
  • หลังจากนัดหมายแล้ว เราจะพาท่านเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ของเรา การเข้าชมโรงเรียนนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เห็นศูนย์การเรียน และร่วมประชุมกับครูใหญ่ที่ยินดีจะตอบคำถามที่อาจมี หลังจากการชมศูนย์การเรียนของเรา
  • หลังจากนั้นครูของเราก็จะให้ใบสมัคร และระเบียบการของเรา แก่ท่าน พร้อมชี้แจงค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
  • หลังจากได้รับใบสมัคร ท่านสามารถนำใบสมัคร ส่งคืนแก่ฝ่ายธุรการ พร้อมชำระค่าสมัคร และค่าเล่าเรียน เพื่อจองที่เรียนให้บุตรหลาน